Vi anbefaler en efterklangstid på højst 1,5-2 sekunder ved frekvenser mellem 500 og 4000 Hz afhængigt af størrelsen på svømmehallen.

Det kræver, at tale høres godt for at kunne give instruktioner. Det er også ønskeligt med et lavt lydniveau, så man nemt kan høre eventuelle råb om hjælp. Husk, at der kan opstå flutterekko mellem to parallelle reflekterende vægge. I et lokale uden møbler stabiliseres lydfeltet ikke, så det er ikke nok med et akustisk loft. Installer akustikplader på det øverste af væggene. Tænk på, at bløde plader skal have mekanisk beskyttelse ved montering på vægge. Sørg også for, at installationssystemerne er korrosionsbestandige.

 Svømmehaller Monter akustikplader på hele loftsoverfladen og så vidt muligt delvist på to vægge. Akustikpaneler på væggene skal monteres over stænkhøjden. Det er nødvendigt med en ventilationsåbning bag pladerne for at forhindre fugtdannelse på laget af akustisk materiale.

Anbefalet produkt: PARAFON Hygiene


Bruserum har ofte reflekterende materialer på gulve og vægge. Installer bløde, absorberende lofter, som dæmper ekkoet. Ved det akustiske design skal brusere, ventilation, korrosion og kondens tages i betragtning. Installer dampresistent absorptionsmateriale, som dækker hele loftsoverfladen. Der skal være ventilationsåbninger i sænkede lofter, så fugten kan ventileres væk fra hulrummet ovenover.