Vi anbefaler en efterklangstid på højst 1,5 sekunder ved frekvenser mellem 500 og 4000 Hz. Tale skal kunne høres i alle dele af idrætshallen. Husk, at der kan opstå flutterekko mellem to parallelle reflekterende vægge. I et lokale uden møbler stabiliseres lydfeltet ikke, så det er ikke nok med et akustisk loft. Installer akustikplader på det øverste af væggene. Akustikprodukterne skal kunne tåle at blive ramt af bolde, uden at de beskadiges.

 Idrætshaller Installer akustikplader på hele loftsoverfladen og på mindst en væg. Dæk bløde akustikplader med ribber, således at 15 % af pladens overflade er synlig. Hvis der anvendes perforerede træplader, er den synlige overflade ofte mindre end 15 %.

Anbefalede produkter: PARAFON Wall panel, PARAFON Slugger, PARAFON Metal Cassette.