Vi anbefaler en efterklangstid på ca. 0,6 sekunder ved frekvenser mellem 250 og 4000 Hz. Husk at tage højde for antallet af medarbejdere i lokalet, om der er larmende kontorudstyr, og om der er behov for fortrolige telefonsamtaler.

 Kontorlokaler

Installer akustikplader på hele loftsoverfladen og på væggene i nærheden af udstyret. Jo flere mennesker i lokalet, desto bedre skal lydabsorberingen være.

Anbefalede produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Wall panel

 

Mødelokaler 

I små mødelokaler anbefaler vi en efterklangstid på 0,6 sekunder, og i større lokaler 0,8 sekunder ved frekvenser mellem 250 og 4000 Hz. Tale skal kunne høres i alle dele af lokalet. Anvend reflekterende overflader i store lokaler. Ofte er diskussioner i mødelokaler fortrolige, så der skal være lydisolering mellem lokalerne.

 Mødelokaler Installer akustikplader på hele loftsoverfladen og så vidt muligt på det øverste af væggene. I store lokaler skal midten af loftet dækkes af lydreflekterende plader. 

Anbefalede produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Reflex.

 

Kontorlandskaber

Vi anbefaler en efterklangstid på ca. 0,5 sekunder ved frekvenser mellem 250 og 4000 Hz. Bloker forstyrrende lyde mellem de forskellige arbejdspladser med en kombination af god lydabsorbering og støjdæmpning. Undgå reflekterende overflader.

 Kontorlandskaber

Installer akustikplader på hele loftsoverfladen og på væggene ved hver arbejdsplads. Anvend effektive absorberende støjskærme som vægge mellem arbejdspladserne.

Anbefalede produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Slugger.