Vi anbefaler en efterklangstid på ca. 1,0 sekund ved frekvenser mellem 250 og 4000 Hz. Akustiske lofter i køkkener skal være hygiejniske og vaskbare. Rengør området grundigt, inden loftet installeres.

 Restauranter Installer vaskbare akustikplader på hele loftsoverfladen. Find ud af det nødvendige hygiejneniveau, inden du vælger produkter og installationsmetode. Undgå undertryk over det sænkede loft på grund af risikoen for kondens og snavs. Forsegl loftet grundigt – også ved de installationer, som går igennem det. Forseglede lofter skal have adgangspunkter.

Anbefalede produkter: PARAFON Hygiene, PARAFON Clinic.

 

Restauranter

Vi anbefaler en efterklangstid på ca. 1,0 sekund ved frekvenser mellem 250 og 4000 Hz. Hvis området også skal anvendes til festlokaler, kræves der et særligt akustikdesign. På restauranter skal lydspredningen mellem bordene begrænses, og lydniveauet skal holdes lavt.

Restauranter 

Installer akustikplader, så de dækker 2/3 af loftsoverfladen. Hvis møblerne er hårde og reflekterende, skal absorptionsområdet dække hele loftsoverfladen. Absorptionsområdet kan være mindre med bløde dekorationsmaterialer.

Anbefalede produkter: PARAFON Hygiene, PARAFON Clinic, PARAFON Exclusive.