Vi anbefaler en efterklangstid på ca. 0,8-1,5 sekunder ved frekvenser mellem 250 og 4000 Hz, så den kan tilpasses forskellige behov. Der skal bruges en kortere efterklangstid ved foredrag, mens koncerter skal bruge et længere tidsrum.

Hvis lokalet anvendes til flere forskellige formål, og det ikke er rektangulært, skal akustikkonsulenter deltage i designprocessen. 

 Aulaer og koncertsale

Ved design af akustik til aulaer og koncertsale skal lokalets primære anvendelsesområde gøres tydeligt. Der skal anvendes både reflekterende og absorberende materialer på vægge og loft.

Anbefalede produkter: PARAFON Classic, PARAFON Palett, PARAFON Royal.