Vi mennesker tilbringer stadig mere tid indendørs, hvilket gør, at kvaliteten af indemiljøet er blevet en stadig vigtigere faktor for vores almene trivsel. Et vigtigt aspekt af indemiljøet er lydmiljøet. Det påvirker os mennesker på mange forskellige måder, og studier viser en tydelig sammenhæng mellem støjeksponering og forskellige helbredseffekter.

Støj kan give høreskader, forstyrre og sløre både samtaler og vigtige signaler, forårsage kropslige reaktioner og give søvnproblemer. Støj kan også påvirke koncentrationsevnen og dermed forringe arbejdspræstationen. Traditionelt har man forbundet støj med fabrikker, trafik og mekaniske værksteder, men der er i stigende grad kommet fokus på støj også på andre områder som f.eks. skoler, institutioner og kontorer.

Paroc fremstiller lydabsorbenter af stenuld; et naturligt, holdbart og brandsikkert materiale, og tilbyder under varemærket PARAFON® et bredt sortiment af lydabsorbenter, lofter og vægløsninger til de fleste typer af rum. 

Med den rette løsning kan lydniveauet sænkes i alle tænkelige miljøer.